واحد آموزش

 

 

 


نام و نام خانوادگی مسئول :  حمید علی نیاپوری

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی


شرح وظایف:
- برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی و برون سازمانی .

- ترویج فرهنگ‌ ایمنی بمنظور كاهش ضریب خطر و افزایش ایمنی در سطح شهر از طریق آموزش همگانی بصورت رایگان .
- آموزش افراد علاقمند و فعال بمنظور كمك به حوزه عملیات از طریق آموزش آتش نشان داوطلب .
- -تجزیه و تحلیل حریق و حوادث و ارائه نتایج در راستای اهداف پیشگیری .
- نظارت و كنترل ساختمان ها در زمینه حفاظت در برابر حریق و حوادث .
- ارئه روش های نوین در جهت دست یابی به ایمنی از حریق در اماكن و تاسیسات شهری .

دی ان ان