واحد پیشگیری


            

 

                     

نام و نام خانوادگی مسئول :  حمید علی نیاپوری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک 


 


واحد پیشگیری و نظارت سازمان آتش‌‎نشانی با توجه به رسالت خود در راستای حفظ و صیانت از سرمایه‌های انسانی و ملی و در زمینه ارتقاء ایمنی، اقدام به ایمن‌سازی ساختمان ها با کاربری مختلف در مقابل حریق و حوادث می‌نماید.

 

 

شرح وظایف :


1- مشاوره در امور طراحی معماری .

2- مشاوره در امور طراحی سیستم‌های اعلام‌ و اطفای حریق .

3- مشاوره در امور اجرایی سیستم‌های ایمنی .

4 - بررسی و تایید نقشه‌های معماری ، مکانیک و برق .

5- صدور دستورالعمل ایمنی متناسب با نوع کاربری ساختمان ها .

6- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌های صادره سازمان .

7- بررسی نهایی نحوه اجرای دستورالعمل‌های صادره و صدور گواهی .

8- صدور اخطاریه‌های موضوعه در صورت عدم توجه به مقررات سازمان .

9- تعامل با شرکت های مجری و نظارت بر حسن عملکرد آنها در اجرای دستور ایمنی سازمان .

10- بازدید و بررسی موقعیت ایمنی کلیه اماکن موجود ( مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری، خدماتی، آموزشی، فرهنگی، درمانی، تجمعی، انباری و .... ) .

11- تهیه و نشر توصیه‌های ایمنی و پیشگیری .

دی ان ان