مدیر عامل سازمان

معرفی مدیرعامل

نام و نام خانوادگی: حسین سراجی


مدرک تحصیلی: کارشناس آتش نشانی


جناب آقای مهندس حسین سراجی در حال حاضر سمت مدیر عامل را در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بهشهر بر عهده دارند. ایشان تا پیش از این از سال ۱۳۸۳ سمت‌های مختلفی در سازمان آتش نشانی بهشهر را بر عهده داشته‌اند. ایشان از سال ۱۳۹۲ تاکنون سکان مدیریت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را بر عهده دارند.
دی ان ان