ایستگاه های سازمان

معرفی ایستگاه ها
ایستگاه شماره1 (شهید تندگویان)


آدرس: بلوار شهید هاشمی نژاد - حنب پمپ بنزین دولتی - خیابان شهید تندگویان
شماره تماس مستقیم: 01134537401
ایستگاه شماره2 (شهید حسن جان امینی)


آدرس: بلوار شهید هاشمی نژاد - خیابان پیشوا - جنب سازمان حمل و نقل

شماره تماس مستقیم: 01134575354
ایستگاه شماره3 (مرحوم بخت آزما )


آدرس: بلوار شهید هاشمی نژاد - خیابان جمهوری - پایین تر از تقاطع شهید سازگار

شماره تماس مستقیم: 01134546444
دی ان ان